OPTAplus BG LTD. has concluded a grant agreement № BG16RFOP002-2.089-0225-C01 for financial support under EU procedure BG16RFOP002-2.089 “Support for small enterprises with a turnover of over BGN 500,000 to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic

header

ОПТАПЛЮС БГ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0225-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ОПТАПЛЮС БГ ЕООД  да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 50 000,00 лв., финансирани от ЕФРР.

Начало: 20.08.2021.г.

Край: 20.11.2021 г.

footer