OPTAplus BG LTD. has concluded a grant agreement № BG-RRP-3.004-0254-C01 for financial support under procedure BG-RRP-3.004 „Тechnological modernisation“.

Optaplus header
ОПТАплюс БГ ЕООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0254-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на производствените процеси, ръст на производителността, намаляване на производствените разходи и разширяване на дейността на компанията.
Основната дейност е придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет.
Очакваният ефект върху предприятието – кандидат е възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитието и чрез цифровизация на производствените процеси с цел
разширяване на дейността.
Обща стойност на проекта: 600 000.00лв., от които 240 000.00лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.

Optaplus footer